Zgłoszenie lądowania

GODZINY PRACY LOTNISKA (obsługi lotów): 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 900 do 1500 LMT.

Poza godzinami pracy lotniska, zamiar lądowania na lotnisku EPKM należy zgłosić do przedstawiciela zarządzającego (Aeroklub Śląski) z wyprzedzeniem:

  • co najmniej 6 godzin przed planowaną operacją startu lub lądowania w dzień w okresie od 1 maja do 30 września,
  • co najmniej 12 godzin przed planowaną operacją startu lub lądowania w dzień w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
  • co najmniej 24 godziny przed planowaną operacją startu lub lądowania w nocy, niezależnie od pory roku.
 
Należy oczekiwać zwrotnego potwierdzenia przez Aeroklub Śląski możliwości wykonania zaplanowanej operacji, przy czym Aeroklub Śląski nie ma obowiązku wydania zgody na wykonanie operacji.

Zgłoszenie należy wysłać przy wykorzystaniu poniższego formularza lub mailowo na adres: operacje@epkm.eu (z podaniem co najmniej: rodzaju i typu statku powietrznego, znaków rejestracyjnych, nazwy użytkownika, telefonu kontaktowego, planowanego rodzaju operacji (prywatny, szkolny, komercyjny) oraz planowanej daty i godziny lądowania na EPKM.