Dane operacyjne lotniska

LOTNISKO ZAMKNIĘTE

RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) UWAGI
DS1 (BETON) 05L 920 920 920 700 ZAMKNIĘTA
DS1 (BETON) 23R 850 850 850 700 ZAMKNIĘTA
DS2 (TRAWA) 07 480 480 480 480 ZAMKNIĘTA
DS2 (TRAWA) 25 480 480 650 480 ZAMKNIĘTA
DS3 (TRAWA) 05R 600 600 600 600 ZAMKNIĘTA
DS3 (TRAWA) 23L 600 600 760 600 ZAMKNIĘTA

1. Hostel
2. Port lotniczy (Aeroklub Śląski)
3. Restauracja
4. Pergola
5. Hangar Aeroklubu Śląskiego
6. Serwis
7-9. Hangary
10. Magazyny
11. Garaże
13. Ogródek METEO
14. Masz METEO
15-17. Hangary
18. Stacja trafo
19-23. Hangary
24. Stacja benzynowa
25. Sklep sportowy

GODZINY PRACY LOTNISKA (obsługi lotów): 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 900 do 1500 LMT.

Poza godzinami pracy, lotnisko może być użytkowane w dzień przez użytkowników na stale bazujących na lotnisku i wpisanych do INOP, na podstawie umowy podpisanej pomiędzy użytkownikiem a Aeroklubem Śląskim (przedstawicielem zarządzającego) i po zgłoszeniu zamiaru wykonania operacji w systemie komputerowym pod adresem internetowym: https://aeronet.com.pl.

Operacje innych statków powietrznych wykonywane poza godzinami pracy lotniska oraz operacje planowane w nocy przez użytkowników na stałe bazujących na lotnisku, muszą być każdorazowo uzgodnione z Aeroklubem Śląskim drogą mailową na adres: operacje@epkm.eu lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia operacji na stronie internetowej lotniska: https://epkm.eu, z wyprzedzeniem:

  • co najmniej 6 godzin przed planowaną operacją startu lub lądowania w dzień w okresie od 1 maja do 30 września,
  • co najmniej 12 godzin przed planowaną operacją startu lub lądowania w dzień w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
  • co najmniej 24 godziny przed planowaną operacją startu lub lądowania w nocy, niezależnie od pory roku,

ze zwrotnym potwierdzeniem przez Aeroklub Śląski możliwości wykonania zaplanowanej operacji, przy czym Aeroklub Śląski nie ma obowiązku wydania zgody na wykonanie operacji.

Zgłoszenia o których mowa wyżej muszą zawierać co najmniej: rodzaj i typ statku powietrznego, znaki rejestracyjne, nazwę użytkownika, telefon kontaktowy oraz planowany rodzaj operacji (prywatny, szkolny, komercyjny).

Lotnisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień i w nocy dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej (MTOM) do 5700 kg.

Na lotnisku nie stosuje się procedur przewidzianych w warunkach ograniczonej widoczności.

Starty i lądowania na lotnisku mogą się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z procedurą opisaną w INOP.

Zarządzający lotniskiem może zezwolić tylko na taką eksploatację lotniska lub jego części dla celów nie lotniczych, która nie naruszy przepisów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie ograniczy jego możliwości eksploatacyjnych, określonych w INOP.

W przypadku czasowego wykorzystania części lotniczej lotniska na cele inne niż lotnicze, zarządzający lotniskiem zamknie dla ruchu lotniczego lotnisko lub jego część i niezwłocznie przekaże o tym informację do Biura NOTAM w celu opublikowania NOTAM-u.

Zarządzający lub przedstawiciel zarządzającego ma prawo odmówić lądowania lub startu dowódcy statku powietrznego w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności związanych z funkcjonowaniem infrastruktury lotniskowej uniemożliwiających bezpieczne wykonanie operacji.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które nie zapewniają bezpieczeństwa podczas startu lub lądowania, zarządzający lotniskiem niezwłocznie przekazuje informację do Biura NOTAM w celu opublikowania NOTAM-u.

Współrzędne ARP:

Szerokość geograficzna – 500 14’ 17,88” N; Długość geograficzna – 0190 02’ 02,34” E

 Współrzędne progów drogi startowej DS 1 o nawierzchni sztucznej wg WGS-84:

05 L500 14’ 10,4” N0190 01’ 48,7” N
23 R500 14’ 25,2” N0190 02’ 15,8” N

 

Wzniesienie (elewacja) lotniska:

276,70 m (907,8 ft) AMSL

Wzniesienie progów drogi startowej DS 1 o nawierzchni sztucznej :

05 L274,55 m AMSL900,8 ft AMSL
23 R273,50 m AMSL897,3 ft AMSL

 

Znak wywoławczy i częstotliwość lotniska:

„Katowice Radio” – 122,705 MHz

Dozwolony ruch lotniczy:

VFR dzień i noc.

Minimalne warunki atmosferyczne lotniska:

TYP STATKU POWIETRZNEGODZIEŃNOC
PUŁAP CHMURWIDZIALNOŚĆ W LOCIE NIE MNIEJSZA NIŻPUŁAP CHMURWIDZIALNOŚĆ W LOCIE NIE MNIEJSZA NIŻ
Samoloty i inne statki powietrzneZ dala od chmur i z widocznością ziemi1500 m 1)450 m (1500 ft) AGL5000 m
ŚmigłowceZ dala od chmur i z widocznością ziemi1500/800 m 2)450 m (1500 ft) AGL3000 m 3)

 WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNEOPIS POŁOŻENIA
BRAVO50°15’50.3″N 19°27’35.6″EMiejscowość Bukowno
GOLF50°23’48.1″N 19°01’31.7″ERogoźnik, zbiornik wodny (zachodni kraniec)
TANGO50°21’14.4″N 18°51’58.6″EBytom Karb, skrzyżowanie dróg E4 i 94
HOTEL50°19’04.3″N 19°14’13.4″EStrzemieszyce, węzeł dróg S1 i 94
PAPA50°23’51.9″N 18°37’38.6″EMiejscowość Pyskowice
ALFA50°08’00.3″N 19°01’30.8″ETychy, początek trasy S1
ECHO50°10’41.0″N 18°53’28.4″EMikołów, węzeł dróg 44 i 81

Budowa kręgu nadlotniskowego:

Dla wszystkich statków powietrznych obowiązuje krąg nadlotniskowy po południowej stronie lotniska: prawy na kierunku 07 i 05 oraz lewy na kierunku 23 i 25. Krąg zewnętrzy (samolotowy) przeznaczony jest dla samolotów, śmigłowców i wiatrakowców. Krąg wewnętrzny (szybowcowy) przeznaczony jest dla szybowców i mikrolotów.

Statki powietrzne powinny wykonywać krąg nadlotniskowy na wysokości 1000 ft (~ 300 m) AGL. Większe samoloty oraz samoloty turbinowe powinny wchodzić w krąg na wysokości 1500 ft (~ 450 m) AGL. Planowana wysokość kręgu powinna być osiągnięta przed pozycją z wiatrem. Pilot uwzględniając osiągi swojego statku powietrznego powinien wypracować bezpieczną separację w stosunku do poprzednika.

Rozpoczęcie trzeciego zakrętu powinno nastąpić w momencie, gdy statek powietrzny znajduje się w punkcie przecięcia toru lotu i prostej wyprowadzonej z punktu przyziemienia pod kątem 450 do osi drogi startowej.

Wysokość kręgu powinna być utrzymywana przynajmniej do końca odcinka pomiędzy drugim a trzecim zakrętem. Zniżania do lądowania należy rozpocząć w miejscu, które gwarantuje bezpieczny dolot do progu drogi startowej w przypadku awarii silnika.

Statki powietrze wykonujące start z konwojera,  podczas przejścia na drugi krąg a także statki powietrzne o dużym gradiencie wznoszenia powinny kontynuować lot po prostej, aż do końca pasa startowego.

Statki powietrzne latające w kręgu nadlotniskowym nie powinny rozpoczynać pierwszego zakrętu aż nie znajdą się nad końcem pasa startowego i nie osiągną wysokości minimum 300 ft (~100 m) AGL.

Obowiązkiem dowódcy statku powietrznego wykonującego lot z większą prędkością za poprzednikiem jest wypracowanie odpowiedniej, bezpiecznej separacji. W przypadku znacznej różnicy prędkości i konieczności wyprzedzania, może się ono odbywać wyłącznie po zewnętrznej stronie kręgu, do pozycji z wiatrem. Po osiągnięciu pozycji z wiatrem, wyprzedzanie na kręgu jest zabronione. Zalecanym sposobem zwiększenia separacji poziomej po wykonaniu trzeciego zakrętu jest wydłużenie prostej do lądowania lub przejście na drugi krąg. Wykonywanie okrążeń w kręgu, zwłaszcza na prostej, jest zabronione.

Na kręgu nadlotniskowym obowiązują wszystkie reguły dotyczące pierwszeństwa w ruchu lotniczym:

  • statki powietrzne dolatujące do lotniska powinny dostosować się do ruchu statków powietrznych będących już w kręgu,
  • szybowiec ma pierwszeństwo przed statkami powietrznymi z napędem,
  • balon ma pierwszeństwo przed wszystkimi statkami powietrznymi,
  • sterowiec ma pierwszeństwo przed samolotami i śmigłowcami,
  • każdy statek powietrzny w niebezpieczeństwie ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi.

Włączanie w krąg powinno się odbywać się na wysokości standardowego kręgu. Wejście w krąg powinno nastąpić stycznie do jednego z zakrętów lub pod kątem maksymalnie 450 do jednego z jego boków. Optymalnym sposobem włączenia się w ruch nadlotniskowy jest pozycja pomiędzy drugim, a trzecim zakrętem na trawersie środkowej części pasa (pozycja „z wiatrem”).

Nie należy włączać się do kręgu nadlotniskowego bez dokładnego rozpoznania sytuacji na polu wzlotów. Wiatr i jego prędkość, kierunek podejścia do lądowania oraz stan i organizacja pola wzlotów powinny zostać sprawdzone z przelotu prostopadłego do kierunku pasa na wysokości minimum 1500 ft (~450 m) AGL.

Po zapoznaniu się z sytuacją pilot powinien obniżyć lot do wysokości kręgu a następnie włączyć się w ruch nadlotniskowy stycznie do jednego z jego boków w taki sposób, żeby nie zakłócić istniejącego ruchu i umożliwić zachowanie odpowiedniej separacji pomiędzy statkami powietrznymi.

Niezależnie od tego czy pilotowi udało się nawiązać łączność na częstotliwości ruchowej, zalecane jest zgłaszanie meldunków pozycyjnych: „z wiatrem”, „w trzecim” i „na prostej” aby umożliwić innym uczestnikom ruchu orientację w sytuacji na lotnisku.

W przypadku wykonywania lotów szybowcowych z pasa innego niż pas z którego odbywają się starty i lądowania pozostałych statków powietrznych, wówczas wszystkie operacje odbywające się na lotnisku koordynuje instruktor wyznaczony przez przedstawiciela zarządzającego.

Procedura wlotu w krąg nadlotniskowy:

Starty i lądowania, wykorzystanie dróg startowych:

Starty i lądowania mogą się odbywać wyłącznie z wyznaczonych dróg startowych, za wyjątkiem szybowców, które wykonują starty i lądowania zgodnie z wyłożonymi znakami startowymi.

Dowódca statku powietrznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych czynności przedstartowych (np. próba silnika) przed zajęciem drogi startowej lub pasa startowego.

Zaleca się wykorzystanie do startu pełnej długości drogi startowej.

Po lądowaniu na drodze startowej o nawierzchni sztucznej 05L/23R (DS 1) na kierunku 05, należy zwolnić drogę startową zjeżdżając z niej w lewo najbliższą drogą kołowania (A, B lub D).

Po lądowaniu na drodze startowej o nawierzchni sztucznej 05L/23R (DS 1) na kierunku 23, należy zawrócić i kołować do najbliższej drogi kołowania (A, B lub D).

Po lądowaniu na drodze startowej 05R/23L o nawierzchni naturalnej (trawiastej) należy zwolnić drogę startową zjeżdżając z niej drogą kołowania E. W przypadku zakończenia dobiegi za zjazdem na drogę kołowania, należy zawrócić i kołować północną stroną drogi startowej w kierunku zjazdu na drogę kołowania.

Po lądowaniu na drodze startowej 07/23 o nawierzchni naturalnej (trawiastej) należy zwolnić drogę startową zjeżdżając z niej najbliższą drogą kołowania (C lub F). W przypadku zakończenia dobiegu za zjazdem na drogę kołowania, należy zawrócić i kołować stroną północną drogi startowej w kierunku zjazdy na drogę kołowania.

Na lotnisku nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc do lądowania śmigłowców ani specjalnych procedur lotów śmigłowców. Loty śmigłowcami należy wykonywać zgodnie z procedurami jak dla samolotów. Po wylądowaniu na drodze startowej, należy podlotem przebazować śmigłowiec nad istniejącymi drogami kołowania do miejsca postoju.

UWAGA! Kołowanie w tył po pasie (back track) jest możliwe tylko po dokładnym upewnieniu się, że na podejściu do lądowania nie znajduje się inny statek powietrzny.

Przy wykonywaniu startów i lądowań oraz lotów w rejonie lotniska Katowice Muchowiec jest wymagane posiadanie dwustronnej łączności radiowej na częstotliwości 122,700 MHz.

Przy wykonywaniu lotów podczas pracy kierującego lotami, należy utrzymywać łączność z kierującym lotami na częstotliwości 122,700 MHz używając znaku wywoławczego KATOWICE RADIO.

W przypadku, gdy nie ma kierującego lotami, obowiązuje prowadzenie korespondencji rozgłaszania na częstotliwości 122,700 MHz, używając znaku wywoławczego KATOWICE RADIO, informując o aktualnej pozycji statku powietrznego i zamiarach, przy czym obowiązkowe jest zgłaszanie co najmniej: wejścia w ATZ, opuszczania ATZ, wejścia w krąg nadlotniskowy, opuszczania kręgu nadlotniskowego, pozycji z wiatrem, prostej do lądowania, zamiaru kołowania, zamiaru zajęcia drogi startowej, gotowości do startu, zwolnienia drogi startowej.

Dowódca statku powietrznego przed rozpoczęciem i w czasie kołowania zobowiązany jest do prowadzenia nasłuchu radiowego oraz zgłaszania swoich zamiarów i pozycji drogą radiową na częstotliwości lotniska.

Kołowanie do progu 23R drogi startowej 05L/23R (DS 1) o nawierzchni sztucznej odbywa się drogą kołowania B lub A.

Kołowanie do progu 05L drogi startowej 05L/23R (DS 1) o nawierzchni sztucznej odbywa się drogą kołowania A, B lub C a następnie drogą startową w kierunku progu 05L (w kierunku zachodnim).

Kołowanie do progu 23L drogi startowej 05R/23L (DS 3) o nawierzchni naturalnej (trawiastej) odbywa się kolejno drogami kołowania C, D i E a następnie północną stroną drogi startowej (DS 3) w kierunku progu 23L.

Kołowanie do progu 05R drogi startowej 05R/23L (DS 3) o nawierzchni naturalnej (trawiastej) odbywa się kolejno drogami kołowania C, D i E a następnie północną stroną drogi startowej (DS 3) w kierunku progu 05R.

Kołowanie do progu 07 drogi startowej 07/25 (DS 2) o nawierzchni naturalnej (trawiastej) odbywa się drogą kołowania F.

Kołowanie do progu 25 drogi startowej 07/25 (DS 2) o nawierzchni naturalnej (trawiastej) odbywa się drogą kołowania C a następnie północną stroną drogi startowej w kierunku progu 25.

Kołowanie z miejsc postojowych do dróg kołowania odbywa się drogą manewrową łączącą początki dróg kołowania A, B, C i D.

Przed wkołowaniem na drogę startową (również przy przecinaniu drogi startowej) należy zatrzymać się przed krawędzią boczną drogi startowej i upewnić się, że żaden statek powietrzny nie znajduje się na podejściu do lądowania do tej drogi startowej a startujące statki powietrzne osiągnęły bezpieczną wysokość minimum 30m.

Z uwagi na to, że drogi kołowania przecinają drogi startowe, przecinanie dróg startowych należy wykonywać prostopadle do ich osi z uwzględnieniem panującej w danym momencie sytuacji ruchowej na lotnisku oraz w strefie ruchu nadlotniskowego.

Ruch szybowców po płycie lotniska odbywa się na zasadzie holowania szybowców przez oznakowany samochód lotniskowy wyposażony w pomarańczowe światło ostrzegawcze, po wyznaczonych drogach kołowania lub po pasie startowym, na którym odbywają się starty i lądowania szybowców.

Podczas lotów szybowcowych, ruchem naziemnym wszystkich statków powietrznych kieruje kierujący lotami.

Tankowanie statków powietrznych należy przeprowadzać zgodnie z Instrukcją użytkowania statku powietrznego oraz Instrukcją tankowania i obsługi dystrybutora paliwa. W czasie tankowania należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznaczeń, szczególnie „zakaz palenia”.

Zasady tankowania statków powietrznych:

Tankowanie odbywa się wyłącznie na wyznaczonym miejscu z mobilnego stanowiska tankowania statków powietrznych.

Na płycie do tankowania statków powietrznych obowiązuje zakaz postoju statków powietrznych, które nie wymagają tankowania lub innych pojazdów, 

Samolot do tankowania powinien zostać ustawiony przodem do dystrybutora. Najdalej wysunięta do przodu część samolotu powinna się zatrzymać na linii STOP namalowanej na płycie do tankowania.

Śmigłowiec do tankowania powinien zostać ustawiony bokiem do mobilnego stanowiska tankowania statków powietrznych w odległości równej co najmniej połowie długości łopaty wirnika.

             

Dowódca po ustawieniu statku powietrznego na płycie do tankowania powinien wyłączyć silnik i wysiąść z kabiny.

Tankowanie statku powietrznego wykonuje wyłącznie osoba upoważniona przez przedstawiciela zarządzającego, posiadająca kartę identyfikacyjną uruchamiającą dystrybutor.

Po zatankowaniu statku powietrznego, należy go odepchnąć od dystrybutora na bezpieczną odległość i dopiero uruchomić silnik.

Należy przestrzegać wyznaczonej strefy zagrożenia pożarowego, podczas tankowania statku powietrznego, obejmującej obszar w odległości 3m od najbardziej wystających części statku powietrznego z każdej strony.

Podczas tankowania statku powietrznego należy wystrzegać się uruchamiania silników pojazdów, znajdujących się w pobliżu.

Wykonywanie lotów nocnych odbywa się przy użyciu urządzeń typu LUN – przenośnego oświetlenia, wyłącznie na drodze startowej o nawierzchni sztucznej 05L/23R (DS 1).

Wyłożenia oświetlenia dokonuje przedstawiciel zarządzającego (Aeroklub Śląski) na wniosek użytkownika lotniska, który powinien być zgłoszony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Do rozstawienia lamp do oświetlenia nocnego drogi startowej upoważnione są osoby funkcyjne przedstawiciela zarządzającego.

Zabrania się wykonywania startów i lądowań na lotnisku w nocy bez wyłożonego zgodnie z INOP oświetlenia lub z wyłożonym oświetleniem przez użytkownika lub osobę nieuprawnioną.

Światła krawędziowe drogi startowej, barwy białej, dookólne (co 100 metrów)

Światła początku drogi startowej, jednokierunkowe, barwy zielonej (minimum 6 sztuk),

Światła końca drogi startowej, jednokierunkowe, barwy czerwonej (minimum 6 sztuk),

Światła wskaźnika kierunku lądowania, barwy białej, dookólne (minimum 7 sztuk).

Lampy powinny być rozkładane z zachowaniem proporcjonalnych odstępów.

Lokalizacja lamp na lotnisku powinna być zgodna ze schematem: