Dane operacyjne lotniska

Ze względu na prowadzone prace remontowe,
lotnisko zamknięte za wyjątkiem statków powietrznych na stałe bazujących na lotnisku

Procedury antyhałasowe dotyczące lotów akrobacyjnych na lotnisku EPKM:

  1. Szkolenie UPRT realizowane samolotami typu EXTRA (wszystkie modele), szkolenie w akrobacji i loty treningowe w akrobacji (wszystkie typy samolotów) mogą być wykonywane wyłącznie w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy) pomiędzy godzinami 9:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:00.
  2. Dopuszcza się dziennie maksymalnie 6 lotów o których mowa w punkcie 1, przy czym każdy z nich nie może trwać dłużej niż 25 minut, licząc od startu do lądowania.
  3. Loty o których mowa w punkcie 1 wykonywane w przestrzeni TRA26B powyżej wysokości 5000 ft AMSL wymagają uprzedniego zgłoszenia przedstawicielowi Zarządzającego (Aeroklub Śląski) za pomocą systemu informatycznego dostępnego dla użytkowników lotniska pod adresem https://aeronet.com.pl
  4. Loty o których mowa w punkcie 1 wykonywane w przestrzeni TRA26B poniżej wysokości 5000 ft AMSL oraz w przestrzeni ATZ wymagają każdorazowej zgody przedstawiciela zarządzającego (Aeroklub Śląski), wydawanej na podstawie zgłoszenia dokonanego za pomocą systemu informatycznego dla użytkowników lotniska pod adresem https://aeronet.com.pl.
  5. Przestrzeganie procedur rezerwacji przestrzeni powietrznej, o których mowa w punkcie 3 i 4 nie zwalnia pilota z obowiązku stosowania się do wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących wykonywanego lotu, w szczególności utrzymywania nakazanych przepisami odległości od budynków, budowli i zgromadzeń osób, jak również uzyskania zezwolenia służb ATC na lot.